❷ POZEMKY

VÁŽENÍ VLASTNÍCI POZEMKŮ,

dovolujeme si Vás oslovit za účelem nákupu půdy, na které naše Maňovická zemědělská akciová společnost hospodaří a kterou máme od Vás pronajatou. Stále se množí dopisy, které Vás za tímto účelem oslovují a tito společnosti a lidé neustále vymýšlí nové a nové způsoby, jak od Vás půdu získat. V podstatě však půdu dále prodávají a nebo jinak využívají ke spekulativním účelům. Cena je však při dalším prodeji neúměrně navýšena oproti tomu co poskytli Vám.

Z tohoto důvodu Vás opět žádáme, pokud uvažujete pozemky prodat, nabídněte je naší společnosti, která od Vás pozemky vykoupí za minimálně srovnatelnou cenu, kterou tito tzv. „hospodáři“ nabízí.

Jsme si vědomi, že investice, které vkládáme do naší společnosti jsou bez půdy na které hospodaříme zbytečné, ale i naopak pokud pozemky nebudou zemědělsky obdělávány, ztratí půdní úrodnost a tím i hodnotu. Z tohoto důvodu rozhodlo představenstvo o navýšení nájemného.

Od 1. 1. 2023 se nájemné navyšuje na 3 000 Kč/ha

Nájemné je vypláceno na veškerou pronajatou půdu (orná, travní porost, ostatní plocha - meze, mokřady a jiné). Dotace jsou však vypláceny pouze na ornou půdu a travní porosty, které jsou obhospodařovány v půdních blocích.

Chtěli bychom Vám poděkovat, že nám půdu pronajímáte, i když někdy máme problémy s včasným uhrazením nájemného, což je většinou způsobeno pozdní výplatou dotací a pozdní úhradou faktur od některých našich odběratelů. Veškeré naše závazky ale vždy uhradíme.

Veškerou agendu okolo pronájmů a nákupu půdy vyřizuje paní Jitka Sejčková, která Vám případně poskytne další informace na tel. 371 591 521, mob. 724 355 722, mail: sejckova@manovicka.cz, popř. přímo v sídle společnosti Maňovice 21, osobně.

Ing. Pavel Raška

Předseda představenstva

Nájem za pronajaté pozemky od 1.1.2023 platné pro všechny smlouvy:

  • 3 000 Kč/ha