❶ ÚVODNÍ STRÁNKA

Počasí:

AKTUÁLNĚ

Pozvánka na valnou hromadu 2024   https://manovicka.cz/upload/Dokumenty/Pozvanka_VH_2024.pdf

Publicita: Projekt Výstavba FVE-farma Želvice   https://manovicka.cz/upload/Dokumenty/publicita_1.pdf

Publicita: Projekt Výstavba FVE-farma Maňovice-suška   https://manovicka.cz/upload/Dokumenty/publicita_2.pdf

Publicita: Projekt Výstavba FVE-Maňovice-administrativní budova   https://manovicka.cz/upload/Dokumenty/publicita_3.pdf

Publicita: Projekt NOVOSTAVBA JÍMEK   https://manovicka.cz/upload/Dokumenty/publicita_4.pdf

Nabídka pracovního místa do živočišné výroby, viz záložka dokumenty.

Informace pro vlastníky pozemků, viz. záložka pozemky.

Maňovická zemědělská a. s.

Maňovická zemědělská a. s. se hospodaři v malebném kraji Nepomucka, okres Plzeň-jih. Společnost byla založena v roce 1998 jediným zakladatelem Zemědělsko – obchodním družstvem Maňovice, od kterého postupně převzala veškerou činnost.

Předmětem podnikání firmy je:

  • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků
  • činnost technických poradců v oblasti zemědělství
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • zámečnictví
 

Společnost hospodaří na zemědělské půdě o výměře 1655,25 ha v jedenácti katastrálních územích:

  • Nekvasovy – 272,14 ha; Želvice – 238,75 ha; Kozlovice – 199,22 ha
  • Mileč – 173,72 ha; Kramolín – 143,88 ha; Chlumy – 141,38 ha
  • Maňovice – 132,38 ha; Bezděkovec – 110,25 ha; Nepomuk – 106,29 ha
  • Záhoří – 59,92 ha; Polánka – 50,68 ha
  • Okrajové části sousedních katastrů – 26,64 ha
 

Základní kapitál společnosti činí 53 mil. Kč. Hlavním zdrojem příjmů je realizace výrobků z rostlinné a živočišné výroby.