❻ NABÍDKA PRODUKTŮ

Nabízíme k drobnému prodeji (pro rok 2019)

Z rostlinné výroby:

  • pšenice 500Kč/q
  • ječmen 400Kč/q
  • oves 400Kč/q
  • tritikale 400Kč/q

Z živočišné výroby:

  • selata standard 75 Kč/kg
  • selata nestandard 40 Kč/kg
  • prasata výkrm 42 Kč/kg
  • telata 85 Kč/kg
  • mléko z mlékomatu 15 Kč/l (umístěn v Nepomuku u lékárny)
  • mléko z mlékomatu 15 Kč/l (umístěn vedle administrativní budovy Maňovické zemědělské a.s.)

Pro více info. či případnou objednávku volejte na tel.: 371 591 521 nebo 724 358 160; 607 106 506